• test

Przetargi

Budowa Mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 49,78 kWp na obiekcie Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej sp. z o.o. w  Jelczu-Laskowicach

https://platformazakupowa.pl/pn/jelcz_laskowice


Dostawa aparatu RTG z dostosowaniem pomieszczenia w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Jelczu-Laskowicach Przy ul.Bożka 13.

https://platformazakupowa.pl/pn/jelcz_laskowice