• Całkowita wartość projektu       – 651 553,53 zł

  Wkład Funduszy Europejskich – 533 715,85 zł

  Szczegóły w zakładce Aktualności

 • test

Strefa pacjenta

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane

od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego

oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 •     w warunkach ambulatoryjnych,
 •     w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 •     telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 •     nagłego zachorowania;
 •     nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 •     gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

W celu otrzymania porady należy udać się lub zadzwonić do nocnej i świątecznej opieki.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie 55-200 Oława ul. K.K. Baczyńskiego 1.

Numery telefonów

 • telefon stacjonarny 71/3011326
 • komórkowe do: lekarzy 663 191 191, 663 191 637,  pielęgniarki 663 191 111

W Przychodni odbywają się:

 •     zajęcia gimnastyk grupowych dla kobiet (poniedziałki/środy o 18.00 i 19.00 w Dziale Fizjoterapii)

Usługi płatne

Odbywają się w czasie dogodnym dla lekarza i pacjenta, niekolidującym z innymi aktywnościami medycznymi.

Dokładny termin wizyty należy uzgodnić z rejestracją Przychodni czynnej 7.30-18.00

(nr tel. 71 318 17 56 lub 71 381 22 68).

Przygotowanie pacjenta do badania USG JAMY BRZUSZNEJ:

 • przez 3 dni przed badaniem należy przyjmować 3 x dziennie po 2 tabletki Espumisanu
 • w dniu badania – jeżeli badanie jest rano to należy przyjąć 2 tabletki Espumisanu, przyjść na czczo, nie palić przez 5 godzin przed badaniem
 • jeżeli badanie jest popołudniu to należy przyjąć 2 tabletki Espumisanu rano i tuż przed wizytą, pacjent może zjeść lekkie śniadanie rano, nie palić przez 5 godzin przed badaniem

Przygotowanie pacjenta do badania USG PROSTATY:

 • pełny pęcherz.

Przygotowanie pacjenta do badania USG PIERSI

 • jeżeli kobieta miesiączkuje powinna wykonać badania w dniach od 4 do 10 dnia cyklu
 • jeżeli kobieta nie miesiączkuje – bez znaczenia

 • przez 3 dni przed badaniem należy przyjmować 3 x dziennie po 2 tabletki Espumisanu
 • w dniu badania – jeżeli badanie jest rano to należy przyjąć 2 tabletki Espumisanu, przyjść na czczo, nie palić przez 5 godzin przed badaniem
 • jeżeli badanie jest popołudniu to należy przyjąć 2 tabletki Espumisanu rano i tuż przed wizytą, pacjent może zjeść lekkie śniadanie rano, nie palić przez 5 godzin przed badaniem

 • jeżeli mężczyzna ma znacznie owłosioną klatkę powinien ogolić okolice klatki piersiowej

 • jeżeli mężczyzna ma znacznie owłosioną klatkę powinien ogolić okolice klatki piersiowej
 • na badanie należy przyjść kilkanaście minut wcześniej, by mieć czas na wypoczynek
 • trzeba zabrać ze sobą wygodne ubranie i buty sportowe
 • nie wolno palić papierosów

Badania laboratoryjne są niezbędne w ocenie stanu pacjenta, umożliwiają wykrycie choroby, postawienie diagnozy oraz monitorowanie leczenia. Wiarygodność wyniku analizy zależy w dużym stopniu od właściwego przygotowania się pacjenta do pobrania materiału biologicznego i dostarczenia materiału (mocz, kał) do laboratorium. Przestrzeganie poniżej wymienionych zasad, umożliwi prawidłowe wykonanie badania.

Pacjent na pobranie krwi powinien zgłosić się:

1. Na czczo, 12 – 14 godzin po ostatnim posiłku (nie wolno palić papierosów).

 • poprzedniego dnia należy zjeść nieobfitą, lekkostrawną kolację do godz. 19.
 • jeśli pacjent zażywa leki należy wstrzymać się z przyjęciem kolejnej dawki, chyba że lekarz zadecyduje inaczej
 • nie należy spożywać alkoholu 2 – 3 dni przed dniem badania

2. Rano między godziną 7.30 – 8.30 po przespanej nocy.

 • przed wejściem na pobranie krwi, należy odpocząć minimum 15 minut w pozycji siedzącej przed laboratorium
 • kilka dni przed zgłoszeniem się na badania należy unikać wzmożonego wysiłku fizycznego

Zasady pobierania materiału biologicznego (mocz, kał, wymaz) do badań

Badanie ogólne moczu:

 • przed pobraniem moczu należy dokładnie umyć okolicę narządów moczowo – płciowych (można ewentualnie użyć do osuszenia ręcznik jednorazowy)
 • mocz do badania oddaje się z pierwszej porannej mikcji z tzw. strumienia środkowego, bezpośrednio do jednorazowego pojemnika (pierwszą porcje należy oddać do muszli toaletowej)
 • objętość moczu do badania powinna wynosić około 50 – 100ml
 • naczynie z moczem, należy podpisać czytelnie i dostarczyć w jak najkrótszym czasie
 • nie należy oddawać moczu do badania:
  • w okresie miesiączki (2 – 3 dni przed i po niej)
  • w czasie stosowania leków podawanych drogą płciową
  • w trakcie kuracji lekowej, chyba że lekarz zadecyduje inaczej
  • po odbytym stosunku seksualnym
 • przyjmowanie materiału odbywa się w dni robocze w godzinach 07.30 – 08.30

Badania mikrobiologiczne moczu:

 • jak wyżej.
 • mocz bezwzględnie należy oddać do sterylnego, jednorazowego pojemnika.

Zaleca się wykonanie badań:

 • przed rozpoczęciem kuracji antybiotykowej.
 • badania kontrolne minimum po 3 dobach po zaprzestaniu leczenia.
 • w każdym przypadku podejrzenia nadkażenia innym szczepem bakteryjnym opornym na antybiotyk.

Badanie parazytologiczne kału:

 • kał należy oddać do czystego pojemnika lub na papier, nie pobierać z muszli toaletowej
 • próbkę kału na badania, pobiera się do specjalnych pojemników
 • kał pobrać z kilku miejsc jednego opróżnienia
 • należy pobrać grudkę kału wielkości orzecha włoskiego
 • jeżeli pacjent posiada skierowanie na kilkakrotne wykonanie badania, to kał należy dostarczyć, w odstępach 2 – 3 dniowych. Jeżeli wynik badania jest dodatni, to nie dostarcza się kolejnej próbki na badanie, tylko należy się udać z wynikiem do lekarza
 • materiał przyjmowany w dni robocze w godz. 07.30 – 08.30

Badanie kału w kierunku krwi utajonej:

 • kał należy oddać do czystego pojemnika lub na papier, nie pobierać z muszli toaletowej
 • próbkę kału na badania, pobiera się do specjalnych pojemników
 • kał pobrać z kilku miejsc próbki (w tym ze śluzem lub krwią)
 • należy pobrać grudkę kału wielkości orzecha włoskiego
 • próbki nie należy pobierać w terminie trzech dni od menstruacji lub gdy pacjent cierpi na krwawiące hemoroidy
 • materiał przyjmowany w dni robocze w godz. 07.30 – 08.30

Badanie mikrobiologiczne kału (kał na SS):

 • kał należy oddać do czystego pojemnika lub na papier, nie pobierać z muszli toaletowej
 • próbkę kału na badania, pobiera się do specjalnych pojemników
 • próbkę kału pobrać z kilku miejsc
 • należy pobrać grudkę kału wielkości orzecha włoskiego
 • materiał przyjmowany we wtorki i piątki w godz. 07.30 – 08.30

Wymaz z gardła:

 • przed podaniem materiału pacjent nie powinien spożywać posiłków, przepłukiwać jamy ustnej ani myć zębów
 • pacjent na pobranie wymazu z gardła powinien zgłosić się rano, materiał do badań przyjmowany jest w we wtorki i piątki w godz. 07.30 – 08.30

Wymaz z pochwy:

 • pacjentka na pobranie wymazu z pochwy powinna zgłosić się rano przed oddaniem moczu lub 3 godziny po ostatnim oddaniu moczu
 • wymaz pobierany jest w Poradni Ginekologicznej po uprzednim ustaleniu terminu badania
 • przed pobraniem materiału do badań nie powinno wykonywać się zabiegów higienicznych
 • nie należy pobierać wymazu:
  • w okresie miesiączki (2 – 3 dni przed i po niej)
  • w czasie stosowania leków podawanych droga płciową
  • w dniu stosunku seksualnego

<strong>Nocna i świąteczna opieka zdrowotna</strong>Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielaneod poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnegooraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.Dyżurujący lekarz udziela porad:<li>    w warunkach ambulatoryjnych,</li><li>    w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),</li><li>    telefonicznie.</li>
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:<li>    nagłego zachorowania;</li>
<li>    nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;</li>
<li>    gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia</li>
<strong>W celu otrzymania porady należy udać się lub zadzwonić do nocnej i świątecznej opieki.</strong><strong>Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie 55-200 Oława ul. K.K. Baczyńskiego 1.</strong>Numery telefonów<li>telefon stacjonarny 71/3011326</li>
<li>komórkowe do: lekarzy 663 191 191, 663 191 637,  pielęgniarki 663 191 111</li>
<br /><strong>W Przychodni odbywają się:</strong><li>    zajęcia gimnastyk grupowych dla kobiet (poniedziałki/środy o 18.00 i 19.00 w Dziale Fizjoterapii)</li>
<strong>Usługi płatne</strong>Odbywają się w czasie dogodnym dla lekarza i pacjenta, niekolidującym z innymi aktywnościami medycznymi.Dokładny termin wizyty należy uzgodnić z rejestracją Przychodni czynnej 7.30-18.00(nr tel. 71 318 17 56 lub 71 381 22 68).<br />
<strong>Przygotowanie pacjenta do badania USG JAMY BRZUSZNEJ:</strong><li>przez 3 dni przed badaniem należy przyjmować 3 x dziennie po 2 tabletki Espumisanu</li><li>w dniu badania – jeżeli badanie jest rano to należy przyjąć 2 tabletki Espumisanu, przyjść na czczo, nie palić przez 5 godzin przed badaniem</li><li>jeżeli badanie jest popołudniu to należy przyjąć 2 tabletki Espumisanu rano i tuż przed wizytą, pacjent może zjeść lekkie śniadanie rano, nie palić przez 5 godzin przed badaniem</li>
<strong>Przygotowanie pacjenta do badania USG PROSTATY:</strong><li>pełny pęcherz.</li>
<strong>Przygotowanie pacjenta do badania USG PIERSI</strong><li>jeżeli kobieta miesiączkuje powinna wykonać badania w dniach od 4 do 10 dnia cyklu</li><li>jeżeli kobieta nie miesiączkuje – bez znaczenia</li>

<li>przez 3 dni przed badaniem należy przyjmować 3 x dziennie po 2 tabletki Espumisanu</li><li>w dniu badania – jeżeli badanie jest rano to należy przyjąć 2 tabletki Espumisanu, przyjść na czczo, nie palić przez 5 godzin przed badaniem</li><li>jeżeli badanie jest popołudniu to należy przyjąć 2 tabletki Espumisanu rano i tuż przed wizytą, pacjent może zjeść lekkie śniadanie rano, nie palić przez 5 godzin przed badaniem</li>

<li>jeżeli mężczyzna ma znacznie owłosioną klatkę powinien ogolić okolice klatki piersiowej</li>

<li>jeżeli mężczyzna ma znacznie owłosioną klatkę powinien ogolić okolice klatki piersiowej</li><li>na badanie należy przyjść kilkanaście minut wcześniej, by mieć czas na wypoczynek</li><li>trzeba zabrać ze sobą wygodne ubranie i buty sportowe</li><li>nie wolno palić papierosów</li>

Badania laboratoryjne są niezbędne w ocenie stanu pacjenta, umożliwiają wykrycie choroby, postawienie diagnozy oraz monitorowanie leczenia. Wiarygodność wyniku analizy zależy w dużym stopniu od właściwego przygotowania się pacjenta do pobrania materiału biologicznego i dostarczenia materiału (mocz, kał) do laboratorium. Przestrzeganie poniżej wymienionych zasad, umożliwi prawidłowe wykonanie badania.<strong>Pacjent na pobranie krwi powinien zgłosić się:</strong><strong>1. </strong>Na czczo,<strong> 12 – 14 godzin </strong>po ostatnim posiłku (nie wolno palić papierosów).<li>poprzedniego dnia należy zjeść nieobfitą, lekkostrawną kolację do godz. 19.</li><li>jeśli pacjent zażywa leki należy wstrzymać się z przyjęciem kolejnej dawki, chyba że lekarz zadecyduje inaczej</li><li>nie należy spożywać alkoholu 2 – 3 dni przed dniem badania</li>
<strong>2. </strong>Rano między godziną<strong> 7.30 – 8.30 </strong>po przespanej nocy.<li>przed wejściem na pobranie krwi, należy odpocząć minimum 15 minut w pozycji siedzącej przed laboratorium</li><li>kilka dni przed zgłoszeniem się na badania należy unikać wzmożonego wysiłku fizycznego</li>
Zasady pobierania materiału biologicznego (mocz, kał, wymaz) do badań<strong>Badanie ogólne moczu:</strong><li>przed pobraniem moczu należy dokładnie umyć okolicę narządów moczowo – płciowych (można ewentualnie użyć do osuszenia ręcznik jednorazowy)</li><li>mocz do badania oddaje się z pierwszej porannej mikcji z tzw. strumienia środkowego, bezpośrednio do jednorazowego pojemnika (pierwszą porcje należy oddać do muszli toaletowej)</li><li>objętość moczu do badania powinna wynosić około 50 – 100ml</li><li>naczynie z moczem, należy podpisać czytelnie i dostarczyć w jak najkrótszym czasie</li><li>nie należy oddawać moczu do badania:<ul><li>w okresie miesiączki (2 – 3 dni przed i po niej)</li><li>w czasie stosowania leków podawanych drogą płciową</li><li>w trakcie kuracji lekowej, chyba że lekarz zadecyduje inaczej</li><li>po odbytym stosunku seksualnym</li>
</ul>
</li><li>przyjmowanie materiału odbywa się w <strong>dni robocze w godzinach 07.30 – 08.30</strong></li>
<strong>Badania mikrobiologiczne moczu:</strong><li>jak wyżej.</li><li>mocz bezwzględnie należy oddać do <strong>sterylnego</strong>, jednorazowego pojemnika.</li>
<strong>Zaleca się wykonanie badań:</strong><li>przed rozpoczęciem kuracji antybiotykowej.</li><li>badania kontrolne minimum po 3 dobach po zaprzestaniu leczenia.</li><li>w każdym przypadku podejrzenia nadkażenia innym szczepem bakteryjnym opornym na antybiotyk.</li>
<strong>Badanie parazytologiczne kału:</strong><li>kał należy oddać do czystego pojemnika lub na papier, nie pobierać z muszli toaletowej</li><li>próbkę kału na badania, pobiera się do specjalnych pojemników</li><li>kał pobrać z kilku miejsc jednego opróżnienia</li><li>należy pobrać grudkę kału wielkości orzecha włoskiego</li><li>jeżeli pacjent posiada skierowanie na kilkakrotne wykonanie badania, to kał należy dostarczyć, w odstępach 2 – 3 dniowych. Jeżeli wynik badania jest dodatni, to nie dostarcza się kolejnej próbki na badanie, tylko należy się udać z wynikiem do lekarza</li><li>materiał przyjmowany w <strong>dni robocze w godz. 07.30 – 08.30</strong></li>
<strong>Badanie kału w kierunku krwi utajonej:</strong><li>kał należy oddać do czystego pojemnika lub na papier, nie pobierać z muszli toaletowej</li><li>próbkę kału na badania, pobiera się do specjalnych pojemników</li><li>kał pobrać z kilku miejsc próbki (w tym ze śluzem lub krwią)</li><li>należy pobrać grudkę kału wielkości orzecha włoskiego</li><li>próbki nie należy pobierać w terminie trzech dni od menstruacji lub gdy pacjent cierpi na krwawiące hemoroidy</li><li>materiał przyjmowany w <strong>dni robocze w godz. 07.30 – 08.30</strong></li>
<strong>Badanie mikrobiologiczne kału (kał na SS):</strong><li>kał należy oddać do czystego pojemnika lub na papier, nie pobierać z muszli toaletowej</li><li>próbkę kału na badania, pobiera się do specjalnych pojemników</li><li>próbkę kału pobrać z kilku miejsc</li><li>należy pobrać grudkę kału wielkości orzecha włoskiego</li><li>materiał przyjmowany we <strong>wtorki i piątki w godz. 07.30 – 08.30</strong></li>
<strong>Wymaz z gardła:</strong><li>przed podaniem materiału pacjent nie powinien spożywać posiłków, przepłukiwać jamy ustnej ani myć zębów</li><li>pacjent na pobranie wymazu z gardła powinien zgłosić się rano, materiał do badań przyjmowany jest <strong>w we wtorki i piątki w godz.</strong> <strong>07.30 – 08.30</strong></li>
<strong>Wymaz z pochwy:</strong><li>pacjentka na pobranie wymazu z pochwy powinna zgłosić się rano przed oddaniem moczu lub 3 godziny po ostatnim oddaniu moczu</li><li>wymaz pobierany jest w Poradni Ginekologicznej po uprzednim ustaleniu terminu badania</li><li>przed pobraniem materiału do badań nie powinno wykonywać się zabiegów higienicznych</li><li><strong>nie należy pobierać wymazu:</strong><ul><li>w okresie miesiączki (2 – 3 dni przed i po niej)</li><li>w czasie stosowania leków podawanych droga płciową</li><li>w dniu stosunku seksualnego</li>
</ul>
</li>

At our simply writing assist you could seek the services of essay writers for a allowance. We offer the highest quality of every document they give you <a href=”https://aussieessaywriter.com.au/proofreading-services/” data-mce-href=”https://aussieessaywriter.com.au/proofreading-services/”>prove read</a>