• Całkowita wartość projektu       – 651 553,53 zł

  Wkład Funduszy Europejskich – 533 715,85 zł

  Szczegóły w zakładce Aktualności

 • test

Strefa pacjenta

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane

od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego

oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 •     w warunkach ambulatoryjnych,
 •     w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 •     telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 •     nagłego zachorowania;
 •     nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 •     gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

W celu otrzymania porady należy udać się lub zadzwonić do nocnej i świątecznej opieki.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie 55-200 Oława ul. K.K. Baczyńskiego 1.

Numery telefonów

 • telefon stacjonarny 71/3011326
 • komórkowe do: lekarzy 663 191 191, 663 191 637,  pielęgniarki 663 191 111

W Przychodni odbywają się:

 •     zajęcia gimnastyk grupowych dla kobiet (poniedziałki/środy o 18.00 i 19.00 w Dziale Fizjoterapii)

Usługi płatne

Odbywają się w czasie dogodnym dla lekarza i pacjenta, niekolidującym z innymi aktywnościami medycznymi.

Dokładny termin wizyty należy uzgodnić z rejestracją Przychodni czynnej 7.30-18.00

(nr tel. 71 318 17 56 lub 71 381 22 68).

Przygotowanie pacjenta do badania USG JAMY BRZUSZNEJ:

 • przez 3 dni przed badaniem należy przyjmować 3 x dziennie po 2 tabletki Espumisanu
 • w dniu badania – jeżeli badanie jest rano to należy przyjąć 2 tabletki Espumisanu, przyjść na czczo, nie palić przez 5 godzin przed badaniem
 • jeżeli badanie jest popołudniu to należy przyjąć 2 tabletki Espumisanu rano i tuż przed wizytą, pacjent może zjeść lekkie śniadanie rano, nie palić przez 5 godzin przed badaniem

Przygotowanie pacjenta do badania USG PROSTATY:

 • pełny pęcherz.

Przygotowanie pacjenta do badania USG PIERSI

 • jeżeli kobieta miesiączkuje powinna wykonać badania w dniach od 4 do 10 dnia cyklu
 • jeżeli kobieta nie miesiączkuje – bez znaczenia

 • przez 3 dni przed badaniem należy przyjmować 3 x dziennie po 2 tabletki Espumisanu
 • w dniu badania – jeżeli badanie jest rano to należy przyjąć 2 tabletki Espumisanu, przyjść na czczo, nie palić przez 5 godzin przed badaniem
 • jeżeli badanie jest popołudniu to należy przyjąć 2 tabletki Espumisanu rano i tuż przed wizytą, pacjent może zjeść lekkie śniadanie rano, nie palić przez 5 godzin przed badaniem

 • jeżeli mężczyzna ma znacznie owłosioną klatkę powinien ogolić okolice klatki piersiowej

 • jeżeli mężczyzna ma znacznie owłosioną klatkę powinien ogolić okolice klatki piersiowej
 • na badanie należy przyjść kilkanaście minut wcześniej, by mieć czas na wypoczynek
 • trzeba zabrać ze sobą wygodne ubranie i buty sportowe
 • nie wolno palić papierosów

Badania laboratoryjne są niezbędne w ocenie stanu pacjenta, umożliwiają wykrycie choroby, postawienie diagnozy oraz monitorowanie leczenia. Wiarygodność wyniku analizy zależy w dużym stopniu od właściwego przygotowania się pacjenta do pobrania materiału biologicznego i dostarczenia materiału (mocz, kał) do laboratorium. Przestrzeganie poniżej wymienionych zasad, umożliwi prawidłowe wykonanie badania.

Pacjent na pobranie krwi powinien zgłosić się:

1. Na czczo, 12 – 14 godzin po ostatnim posiłku (nie wolno palić papierosów).

 • poprzedniego dnia należy zjeść nieobfitą, lekkostrawną kolację do godz. 19.
 • jeśli pacjent zażywa leki należy wstrzymać się z przyjęciem kolejnej dawki, chyba że lekarz zadecyduje inaczej
 • nie należy spożywać alkoholu 2 – 3 dni przed dniem badania

2. Rano między godziną 7.30 – 8.30 po przespanej nocy.

 • przed wejściem na pobranie krwi, należy odpocząć minimum 15 minut w pozycji siedzącej przed laboratorium
 • kilka dni przed zgłoszeniem się na badania należy unikać wzmożonego wysiłku fizycznego

Zasady pobierania materiału biologicznego (mocz, kał, wymaz) do badań

Badanie ogólne moczu:

 • przed pobraniem moczu należy dokładnie umyć okolicę narządów moczowo – płciowych (można ewentualnie użyć do osuszenia ręcznik jednorazowy)
 • mocz do badania oddaje się z pierwszej porannej mikcji z tzw. strumienia środkowego, bezpośrednio do jednorazowego pojemnika (pierwszą porcje należy oddać do muszli toaletowej)
 • objętość moczu do badania powinna wynosić około 50 – 100ml
 • naczynie z moczem, należy podpisać czytelnie i dostarczyć w jak najkrótszym czasie
 • nie należy oddawać moczu do badania:
  • w okresie miesiączki (2 – 3 dni przed i po niej)
  • w czasie stosowania leków podawanych drogą płciową
  • w trakcie kuracji lekowej, chyba że lekarz zadecyduje inaczej
  • po odbytym stosunku seksualnym
 • przyjmowanie materiału odbywa się w dni robocze w godzinach 07.30 – 08.30

Badania mikrobiologiczne moczu:

 • jak wyżej.
 • mocz bezwzględnie należy oddać do sterylnego, jednorazowego pojemnika.

Zaleca się wykonanie badań:

 • przed rozpoczęciem kuracji antybiotykowej.
 • badania kontrolne minimum po 3 dobach po zaprzestaniu leczenia.
 • w każdym przypadku podejrzenia nadkażenia innym szczepem bakteryjnym opornym na antybiotyk.

Badanie parazytologiczne kału:

 • kał należy oddać do czystego pojemnika lub na papier, nie pobierać z muszli toaletowej
 • próbkę kału na badania, pobiera się do specjalnych pojemników
 • kał pobrać z kilku miejsc jednego opróżnienia
 • należy pobrać grudkę kału wielkości orzecha włoskiego
 • jeżeli pacjent posiada skierowanie na kilkakrotne wykonanie badania, to kał należy dostarczyć, w odstępach 2 – 3 dniowych. Jeżeli wynik badania jest dodatni, to nie dostarcza się kolejnej próbki na badanie, tylko należy się udać z wynikiem do lekarza
 • materiał przyjmowany w dni robocze w godz. 07.30 – 08.30

Badanie kału w kierunku krwi utajonej:

 • kał należy oddać do czystego pojemnika lub na papier, nie pobierać z muszli toaletowej
 • próbkę kału na badania, pobiera się do specjalnych pojemników
 • kał pobrać z kilku miejsc próbki (w tym ze śluzem lub krwią)
 • należy pobrać grudkę kału wielkości orzecha włoskiego
 • próbki nie należy pobierać w terminie trzech dni od menstruacji lub gdy pacjent cierpi na krwawiące hemoroidy
 • materiał przyjmowany w dni robocze w godz. 07.30 – 08.30

Badanie mikrobiologiczne kału (kał na SS):

 • kał należy oddać do czystego pojemnika lub na papier, nie pobierać z muszli toaletowej
 • próbkę kału na badania, pobiera się do specjalnych pojemników
 • próbkę kału pobrać z kilku miejsc
 • należy pobrać grudkę kału wielkości orzecha włoskiego
 • materiał przyjmowany we wtorki w godz. 07.30 – 08.30
 • W celu wykonania badania (kał na SS) do celów sanitarno-epidemiologicznych, proszę
  kontaktować się z labolatorium

Wymaz z gardła:

 • przed podaniem materiału pacjent nie powinien spożywać posiłków, przepłukiwać jamy ustnej ani myć zębów
 • pacjent na pobranie wymazu z gardła powinien zgłosić się rano, materiał do badań przyjmowany jest w we wtorki i piątki w godz. 07.30 – 08.30

Wymaz z pochwy:

 • pacjentka na pobranie wymazu z pochwy powinna zgłosić się rano przed oddaniem moczu lub 3 godziny po ostatnim oddaniu moczu
 • wymaz pobierany jest w Poradni Ginekologicznej po uprzednim ustaleniu terminu badania
 • przed pobraniem materiału do badań nie powinno wykonywać się zabiegów higienicznych
 • nie należy pobierać wymazu:
  • w okresie miesiączki (2 – 3 dni przed i po niej)
  • w czasie stosowania leków podawanych droga płciową
  • w dniu stosunku seksualnego

DO POBRANIA:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ