• test

Dział Fizjoterapii

Skierowanie

 • należy zarejestrować się do 30 dni od daty wystawienia skierowania
 • w ciągu jednego dnia można wykonać do 5 zabiegów

 • nie rejestrujemy 2 skierowań jednocześnie na ten sam termin

Skierowanie powinno zawierać:

 • imię, nazwisko, pesel i adres zameldowania /zamieszkania pacjenta
 • pieczęć nagłówkową z nr umowy z NFZ
 • kod jednostki chorobowej wg ICD–10
 • rozpoznanie w języku polskim

 • choroby przebyte i współistniejące
 • opis dysfunkcji narządu ruchu lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację
 • zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określoną ilością zabiegów
 • pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania

Nieobecność na zabiegu w danym dniu jest równoznaczna z rezygnacją z tego zabiegu przez samego pacjenta bez możliwości wykorzystania go w innym terminie. Zabiegi, których pacjent nie wykorzystał z przyczyn niezależnych od Działu Fizjoterapii nie będą wykonywane. Przesunięcie serii bądź poszczególnych zabiegów może być dokonane tylko przed wyznaczonym terminem.

Prosimy o terminowe i punktualne przychodzenia na zabiegi.

Pacjent ma obowiązek poinformować personel o:

 • wszczepionym rozruszniku serca
 • metalowym zespoleniu kości

 • ostrych stanach zapalnych
 • nadciśnieniu tętniczym

 • chorobie nowotworowej
 • endoprotezie

 • padaczce
 • ciąży

Zabiegi należy przerwać w przypadku:

 • złego samopoczucia

 • miesiączki

 • gorączki

Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów

Lampa Sollux (światło podczerwone, IR-widzialne)

Wskazania Przeciwwskazania
 • przewlekłe i podostre stany zapalne stawów, tkanek miękkich i okołostawowych
 • zwyrodnienia, zespoły bólowe, nerwobóle, mięśniobóle
 • stany po urazach narządu ruchu
 • trudno gojące rany i uszkodzenia skóry
 • odmrożenia, przeczulica
 • oparzenia na skutek przedawkowania promieni ultrafioletowych lub RTG
 • gorączka
 • stan ogólnego wyniszczenia organizmu
 • ostry stan zapalny skóry i tkanek miękkich
 • skłonność do krwawień
 • żylaki, niewydolność krążeniowa, zaburzenia w ukrwieniu obwodowych części kończyn czynna gruźlica płuc

Laser

Wskazania: Przeciwwskazania:
 • zmiany zwyrodnieniowe stawów kończyn i stawów kręgosłupa
 • nerwobóle, mięśniobóle
 • stany po urazach narządu ruchu
 • DNA moczanowa
 • przewlekłe i podostre stany zapalne stawów i tkanek okołostawowych
 • trudno gojące się rany i uszkodzenia skóry
 • leczenie w następujących schorzeń: zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej, porażenie nerwu twarzowego, zespół cieśni nadgarstka
 • obrzęki
 • nowotwory
 • ciąża, menstruacja
 • wysoka gorączka
 • czynna gruźlica
 • padaczka
 • nadczynność tarczycy
 • implanty elektroniczne, np. sztuczny stymulator serca (rozrusznik)
 • naświetlanie gruczołów wydzielania wewnętrznego, gałek ocznych
 • ogólne wyczerpanie organizmu
 • ostre uogólnione choroby bakteryjne, wirusowe i grzybicze
 • równoczesne stosowanie leków sterydowych, przeciwzakrzepowych, złota
 • krwawienie z przewodu pokarmowego

Jonoforeza

Wskazania Przeciwwskazania
 • przykurcze, blizny
 • stany pourazowe stawów i mięśni
 • zespoły bólowe stawów kończyn i kręgosłupa, nerwobóle
 • zapalenia okołostawowe
 • stany zapalne tkanek miękkich i mięśniobóle
 • utrudniony zrost kostny
 • zaburzenia krążenia obwodowego
 • metal na drodze przepływu prądu
 • ostre stany zapalne
 • ropne stany zapalny skóry i tkanek miękkich
 • wypryski i owrzodzenia na skórze
 • nowotwory złośliwe i łagodne
 • ciąża
 • gorączka
 • porażenie spastyczne, zaburzenie czucia
 • wszczepiony sztuczny stymulator serca (rozrusznik)
 • zakrzepy, zagrożenie zatorami, zapalenia żył

Galwanizacja

Wskazania Przeciwwskazania
 • przewlekłe zapalenia nerwów, splotów i korzeni nerwowych
 • zespoły bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów kończyn i kręgosłupa, nerwobóle
 • przewlekłe bóle reumatyczne
 • porażenia wiotkie
 • utrudniony zrost kostny
 • zaburzenia krążenia obwodowego
 • metal na drodze przepływu prądu
 • ostre stany zapalne
 • ropne stany zapalny skóry i tkanek miękkich
 • wypryski i owrzodzenia na skórze
 • nowotwory złośliwe i łagodne
 • ciąża
 • gorączka
 • epilepsja
 • porażenie spastyczne, zaburzenie czucia
 • wszczepiony sztuczny stymulator serca (rozrusznik)
 • zakrzepy, zagrożenie zatorami, zapalenia żył

TENS

Wskazania Przeciwwskazania
 • zwalczanie bólu ostrego i przewlekłego
 • trudno gojące rany
 • utrudniony zrost kostny
 • zespoły bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów kończyn i kręgosłupa
 • zabieg w okolicy serca, sztuczny stymulator serca (rozrusznik)
 • nowotwory złośliwe i łagodne
 • epilepsja
 • metal na drodze przepływu prądu
 • świeże rany, ubytki na skórze, stany zapalny skóry
 • ciąża, szczególnie w I trymestrze
 • okolica zatoki szyjnej
 • okolica śluzówki i gałek ocznych
 • zaburzenie czucia

Elektrostymulacja

Wskazania Przeciwwskazania
 • porażenia wiotkie oraz mięśnie w zaniku prostym
 • porażenia spastyczne
 • stan po udarze i urazie mózgu
 • stan po urazie rdzenia kręgowego
 • stwardnienie rozsiane
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • czynnościowy kręcz karku
 • metal na drodze przepływu prądu
 • ostre stany zapalne
 • ropne stany zapalny skóry i tkanek miękkich
 • wypryski i owrzodzenia na skórze
 • nowotwory złośliwe i łagodne
 • ciąża
 • gorączka
 • porażenie spastyczne, zaburzenie czucia
 • wszczepiony sztuczny stymulator serca (rozrusznik) serca
 • zakrzepy, zagrożenie zatorami, zapalenia żył

Prądy diadynamiczne

Wskazania Przeciwwskazania
 • stany pourazowe stawów i mięśni,
 • zespoły bólowe stawów kończyn i kręgosłupa,
 • nerwobóle, mięśniobóle,
 • zanik mięśni z nieczynności,
 • zaburzenia krążenia obwodowego,
 • zaburzenia troficzne.
 • metal na drodze przepływu prądu
 • ostre stany zapalne
 • ropne stany zapalny skóry i tkanek miękkich
 • wypryski i owrzodzenia na skórze
 • nowotwory złośliwe i łagodne
 • ciąża
 • gorączka
 • porażenie spastyczne, zaburzenie czucia
 • wszczepiony sztuczny stymulator serca (rozrusznik) serca
 • zakrzepy, zagrożenie zatorami, zapalenia żył

Prądy interferencyjne

Wskazania Przeciwwskazania
 • zmiany zwyrodnieniowe stawów kończyn i kręgosłupa
 • zespoły bólowe narządu ruchu pourazowe i zwyrodnieniowe
 • nerwobóle, mięśniobóle
 • stany po urazach stawów i mięśni, przykurcze
 • zaparcia, nietrzymanie moczu
 • zaburzenia krążenia obwodowego
 • metal w tkankach
 • ostre stany zapalne
 • zabiegi w okolicy serca, sztuczny stymulator serca (rozrusznik)
 • uszkodzenie i choroby skóry
 • świeże naderwanie mięśni i tkanek

Prądy TRÃBERTA

Wskazania Przeciwwskazania
 • zmiany zwyrodnieniowe stawów kończyn i kręgosłupa
 • nerwobóle, mięśniobóle
 • stany po urazach stawów i mięśni
 • zaparcia, zaburzenia krążenia obwodowego
 • metal na drodze przepływu prądu
 • ostre stany zapalne
 • ropne stany zapalny skóry i tkanek miękkich
 • wypryski i owrzodzenia na skórze
 • nowotwory złośliwe i łagodne
 • ciąża
 • gorączka
 • porażenie spastyczne, zaburzenie czucia
 • wszczepiony sztuczny stymulator serca (rozrusznik) serca
 • zakrzepy, zagrożenie zatorami, zapalenia żył

Magnetronik

Wskazania Przeciwwskazania
 • choroba zwyrodnieniowa stawów kończyn i kręgosłupa
 • zapalenie stawów i tkanek okołostawowych
 • pourazowe choroby narządu ruchu: złamania, zwichnięcia, uszkodzenie mięśni, torebki stawowej i więzadeł
 • stany zapalne nerwów
 • utrudnione gojenie się ran
 • zapalenie oskrzeli i zatok obocznych nosa
 • zaburzenia krążenia obwodowego
 • osteoporoza
 • zaburzenie przemiany materii
 • zapalenie jajników
 • owrzodzenia i zmiany troficzne podudzi
 • choroba nowotworowa
 • okres naświetleń promieniowaniem jonizującym i okres badań radiologicznych
 • ciąża, krwawienie
 • elektroniczne implanty np. sztuczny stymulator serca (rozrusznik)
 • czynna gruźlica
 • ostre infekcje bakteryjne i wirusowe
 • grzybica
 • zarostowo-zakrzepowe zapalenie żył
 • ciężkie choroby serca i układu krążenia
 • skłonność do krwawień

Terapuls

Wskazania Przeciwwskazania
 • zmiany zwyrodnieniowe stawów kończyn i kręgosłupa
 • podostre i przewlekłe zapalenia stawów i mięśni
 • nerwobóle i przewlekłe zapalenia nerwów,
 • złamania (po zdjęciu opatrunku gipsowego)
 • przewlekłe zapalenie zatok obocznych nosa, ucha, migdałków podniebiennych i krtani,
 • odmrożenia
 • przewlekłe zapalenie przydatków i gruczołu krokowego
 • przewlekły nieżyt oskrzeli
 • zaburzenia krążenia obwodowego
 • nowotwory złośliwe i łagodne jak również stan po operacji nowotworowej
 • ciąża, krwawienie
 • sztuczny stymulator serca (rozrusznik)
 • ostry okres choroby
 • choroby zakaźne
 • ropne stany zapalne
 • gruźlica
 • wiek dziecięcy

Wskazania Przeciwwskazania
 • ostrogi piętowe
 • zespoły bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów kończyn i kręgosłupa (rwa kulszowa, zespół bolesnego barku i łokcia)
 • nerwobóle
 • przykurcze mięśni
 • blizny
 • bóle po amputacyjne
 • choroba nowotworowej
 • ciąża
 • gorączka
 • sztuczny stymulator serca (rozrusznik)
 • ostre objawy zapalne
 • zaawansowane zwapnienie naczyń
 • zakrzepowe zapalenie żył, żylaki, zakrzepica
 • czynne procesy gruźlicze
 • zaburzenia krzepnięcia krwi
 • zmiany skórne zwłaszcza w przebiegu chorób zakaźnych
 • stan ogólnego wyniszczenia organizmu
 • metal w miejscu zmian chorobowych

Masaż wirowy

Wskazania Przeciwwskazania
 • stany pourazowe kości i stawów, tkanek miękkich, więzadeł i torebek stawowych
 • stany zwyrodnieniowe stawów
 • gościec tkanek miękkich, przewlekły postępujący
 • stany po operacjach na stawach i więzadłach
 • stany po odmrożeniu
 • niewydolność krążenia, niewyrównywane wady serca
 • choroba nadciśnieniowa
 • zakrzepowe zapalenie żył
 • daleko posunięta miażdżyca naczyń
 • czynna choroba wrzodowa
 • wszelkie sprawy chorobowe grożące krwawieniem,
 • choroba Basedowa
 • rozerwanie torebki stawowej
 • ostre stany zapalne w jamie brzusznej
 • ostre lub ropne stany zapalne miednicy małej
 • ostre zapalenie skóry, gruźlica skóry
 • sączący wyprysk skóry
 • wszelkie zmiany nowotworowe
 • ostre zapalenie miedniczek nerkowych i miąższu nerek

Wskazania Przeciwwskazania
 • stany po urazach i przeciążeniach
 • obrzęk po złamaniach kości, zwichnięciach i skręceniach stawów
 • ostre zapalanie tkanek miękkich okołostawowych
 • stany bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów
 • RZS w okresie ostrym i podostrym
 • oparzenia
 • nerwobóle nn. obwodowych oraz zespoły bólowe rwy kulszowej i ramiennej w okresie ostrym
 • nieleczone nadciśnienie tętnicze
 • niewydolność krążeniowa
 • zaburzenia rytmu serca
 • wady zastawek serca
 • choroba wieńcowa
 • zaawansowana miażdżyca
 • ropno -zgorzelinowe zmiany skórne
 • zmiany, ropne schorzenia skóry
 • nadmierna labilność emocjonalna wyrażająca się potliwością skóry
 • zapalenie miedniczek nerkowych i pęcherza moczowego
 • niedoczynność tarczycy
 • stany nadwrażliwości na zimno
 • obecność miejscowych odmrożeń, odmroziny
 • nowotwory złośliwe, zaawansowane z przerzutami
 • nowotwory niezłośliwe, bez przerzutów w okresie remisji –nie są przeciwwskazaniem do zabiegu
 • przecieki tętniczo-żylne w płucach
 • względnie wiek powyżej 65 lat
 • stany wyniszczenia i osłabienia
 • zespół Sudecka, Raynauda

Wskazania Przeciwwskazania
 • wszystkie choroby reumatoidalne
 • blizny różnego pochodzenia
 • zaparcia nawykowe
 • nerwice typu psychogennego
 • nadwaga
 • cellulit
 • nadciśnienie
 • wysoka gorączka
 • hemofilia
 • miażdżyca naczyń
 • stwardnienie rozsiane
 • zapalenie węzłów chłonnych
 • owrzodzenie podudzi i tętniaki
 • wszelkie postacie nowotworów
 • stany zapalne i alergiczne skóry
 • grzybice i ropowice
 • menstruacja
 • ciąża
 • wylewy krwawe i pourazowe
 • zakrzepy i zapalenie żył
 • kamica nerkowa
 • choroba wrzodowa z krwawieniami
 • wczesne stany po złamaniu kości
 • ostre stany zapalne stawów i ścięgien