• slider
  • Całkowita wartość projektu       – 627 901,00 zł

    Wkład Funduszy Europejskich – 533 715,85 zł

    Szczegóły w zakładce Aktualności

    slider
  • slider
  • test

Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Sp. z o.o. NZOZ

ul. Bożka 13 55-220 Jelcz – Laskowice

Przychodnia wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS w sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000136148 NIP 9121749813. Wysokość kapitału zakładowego 4 196 500 zł.

Prezes Zarządu: dr n. med. Janusz Bolanowski

Prokurent: mgr Lucyna Borucka

przychodnia

Poradnie

przychodnia

W naszych poradniach zatrudniamy lekarzy specjalistów z wielu dziedzin medycyny.

Zobacz więcej

Diagnostyka

przychodnia

Nasi pacjenci mogą liczyć na pełny zakres badań laboratoryjnych, ultrasonograficznych i rentgenowskich.

Zobacz więcej

Fizjoterapia

przychodnia

Nasza placówka wyposażona jest w pełen zestaw przyrządów i aparatów fizjoterapeutycznych.

Zobacz więcej