• Całkowita wartość projektu       – 651 553,53 zł

    Wkład Funduszy Europejskich – 533 715,85 zł

    Szczegóły w zakładce Aktualności

  • test

Aktualności

UWAGA!!!

 

 

                                          Informujemy, że w dniu  27.02.2024 r.  od godziny  9:00 do 14:00                                                                                          w     Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej  Sp. z o.o. przy  ul. Bożka 13                          w Jelczu-Laskowicach będzie przerwa   w dostawie energii elektrycznej.

NOWE PORADNIE!

 

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Sp. z o.o. przy ul. Bożka 13 w Jelczu-Laskowicach informuje, że w naszej placówce rozpoczynają działalność dwie nowe poradnie specjalistyczne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

 

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

Lekarz prowadzący:
lek. med. Martyna Urban-Mocek specjalista chorób wewnętrznych endokrynolog

Pacjent zgłaszający się pierwszy raz do poradni endokrynologicznej musi posiadać skierowanie oraz wykonane badania z zakresu kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej: TSH, FT3, FT4.

 

PORADNIA REUMATOLOGICZNA

Lekarz prowadzący:
dr n.med. Magdalena Koba-Wszędybył specjalista chorób wewnętrznych reumatolog

Pacjent zgłaszający się po raz pierwszy do poradni reumatologicznej musi posiadać skierowanie oraz wykonane badania z zakresu kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej: CRP, morfologia z rozmazem, OB.

 

Szczegółowe informacje o dniach i godzinach przyjęć można uzyskać w rejestracji ogólnej
numer telefonu (71) 318 17 56
w godzinach 8:00-18:00


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na
zakup , dostawę , montaż ,przeszkolenie personelu medycznego oraz uruchomienie tomografu komputerowego.
Zamawiający : Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna sp. z o.o.
ul. Bożka 13,
55 – 220 Jelcz-Laskowice

 

Zamawiający informuje, że została złożona jedna oferta cenowa. Po jej analizie dokonał wyboru. Kryterium oceny była najniższa cena brutto na zakup , dostawę , montaż,c    qq*9747 przeszkolenie personelu medycznego oraz uruchomienie tomografu komputerowego. Do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez firmę:

Opotopol Technology sp. z o.o.
ul. Żabia 42
42 – 400 Zawiercie

Oferowana cena brutto: 113 901, 00 zł


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na
zakup , dostawę , montaż ,przeszkolenie personelu medycznego oraz uruchomienie ultrasonografu.

Zamawiający : Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna sp. z o.o.
ul. Bożka 13,
55 – 220 Jelcz-Laskowice

 

Zamawiający informuje, że została złożona jedna oferta cenowa. Po jej  analizie dokonał wyboru. Kryterium oceny była najniższa cena brutto na  zakup , dostawę , montaż,c    qq*9747 przeszkolenie personelu medycznego oraz uruchomienie ultrasonografu. Do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez firmę:

Medinco sp. z o.o.
ul. Czarnkowska 18
60 – 415 Poznań

Oferowana cena brutto: 138 950, 00 zł


 

Klauzula informacyjna

     Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w zbiorach Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach, niezbędnych do realizacji zadań statutowych Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej sp. z o.o.  informujemy, że:
1) administratorem w/w przetwarzanych  danych osobowych jest Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna sp. z o.o., w Jelczu Laskowicach z siedzibą przy ul. Bożka 13, tel. 71 318 23 39;
2) w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej sp. z o.o. został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych – email: kasaprs61@o2.pl, ul. Bożka 13, 55-220 Jelcz -Laskowice;
3) wszystkie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań objętych działalnością statutową Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach;
4) dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym wyłącznie z mocy prawa;
5) okres przechowywania danych osobowych jest nie dłuższy niż 20 lat, a przypadku przechowywania danych osobowych w systemie elektronicznym – bezterminowy;
6) osoby, których dane są przetwarzane w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej sp. z o.o w Jelczu-Laskowicach na podstawie udzielonej zgody, mają prawo do jej cofnięcia w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem;
7) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego [tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2];
8) informujemy, że podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkować zawarcie umowy. W przypadku odmowy podania danych konsekwencją może być odstąpienie od rozpatrywania sprawy dotyczącej odmawiającego.

Winda

W listopadzie 2017r. została uruchomiona nowa winda,ułatwiająca poruszanie się po Przychodni.

winda

 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

usg echo

W 2016r. Przychodnia uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Spośród złożonych 71 wniosków do dofinansowania zostało rekomendowanych 37,

a wniosek Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach należał do najwyżej ocenionych.

Kwota dofinansowania wyniosła 533 715,85 zł, natomiast całkowita wartość projektu to 627 901 zł.

 

holtery poradnia kardiologiczna

 Zakupiono dwa nowoczesne ultrasonografy w tym jeden przeznaczony wyłącznie do diagnostyki w położnictwie

i ginekologii, poprawiając tym samym jakość i dostępność świadczeń medycznych realizowanych w tym zakresie.

Drugi aparat poza zastosowaniem w kardiologii będzie stosowany między innymi w diagnostyce schorzeń

jamy brzusznej, tarczycy, zaburzeń przepływów naczyniowych oraz w innych dziedzinach medycyny.

Ponadto, w diagnostyce kardiologicznej zostanie zastosowana nowoczesna aparatura do przeprowadzania

prób wysiłkowych w tym bieżnia ruchoma i cykloergometr rowerowy wraz z niezbędnym do tego celu oprogramowaniem.

Zakupiony został również sprzęt stosowany do monitorowania elektrokardiograficznego (EKG) oraz

ciśnienia tętniczego metodą Holtera. Nowością będzie możliwość monitorowania bezdechu sennego.

Kolejnym beneficjentem programu jest laboratorium analityczne, które wzbogaciło się o aparaturę

wartą wraz z systemem komputerowym ok. 70 000 zł. Zakupiono między innymi analizator hemodynamiczny

i analizator do pomiaru elektrolitów oraz czytnik pasków moczu.

Dofinansowany ze środków unijnych zakup aparatury medycznej oraz sprzętu IT

poprawi jakość i dostęp do świadczeń medycznych realizowanych w spółce,

będącej własnością gminy Jelcz-Laskowice oraz istotnie zwiększy jej majątek.

 

analizator - elektrolity czytnik pasków analizator hemodynamiczny