• Całkowita wartość projektu       – 651 553,53 zł

    Wkład Funduszy Europejskich – 533 715,85 zł

    Szczegóły w zakładce Aktualności

  • test

Aktualności


W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, ustala się następującą organizację przyjęć pacjentów w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej sp. z o.o. ul. Bożka 13, Jelcz-Laskowice
O rodzaju udzielonej porady medycznej decyduje lekarz. Świadczenia medyczne udzielane są po wcześniejszym umówieniu się na konkretną godzinę w formie : wizyt w gabinecie lekarskim, w pracowniach diagnostycznych lub teleporad.
Rejestracja do lekarza pierwszego kontaktu do poradni ogólnej oraz do poradni specjalistycznych odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 pod numerami telefonu:71 318 17 56, 71 381 22 68Rejestracja do poradni ginekologiczno–położniczej odbywa się od poniedziałku do czwartku w godzinach 11:00 – 17:00 pod numerem telefonu: 71 381 22 61
• Rejestracja do poradni pediatrycznej odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 –18:00 pod numerem telefonu: 71 318 17 76
Informacje dotyczące funkcjonowania :
• poradni medycyny pracy udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -13:00 pod numerem telefonu: 71 381 22 62
• dział fizjoterapii od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 pod numerem telefonu: 71 381 22 65 laboratorium od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 pod numerem telefonu: 71 381 22 60pracownia RTG od poniedziałku do piątku godzinach 8:00 -18:00 pod numerem telefonu: 507 973 156

 

INFORMUJEMY, ŻE OD 04.05.2020 R. REJESTRACJA PACJENTÓW  DO PORADNI CHIRURGICZNEJ  ODBYWA SIĘ W REJESTRACJI OGÓLNEJ POD NUMEREM TELEFONU  71 318 17 56 LUB 71 381 22 68

UWAGA!!!!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań, oraz w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2,     Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna sp. z o.o.   przy ul. Bożka 13 ,  Jelcz-Laskowice ZOSTAJE ZAMKNIĘTA DO ODWOŁANIA.
    Zawieszono wszystkie planowe wizyty we wszystkich poradniach               ( Poradnie Specjalistyczne, Dział Rehabilitacji, Medycyna Pracy)
Świadczenia  zdrowotne są udzielane w formie TELEPORADY  od poniedziałku do piątku w  godzinach   od 8:00 do 18:00 i będą realizowane pod numerami: 
PORADNIA INTERNISTYCZNA            PORADNIA PEDIATRYCZNA
      71 318 17 56                                                                71 318 17 56
      71 381 22 68
W SYTUACJI KIEDY PACJENT WYMAGA PILNEJ PORADY ZOSTANIE UMÓWIONY NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO LEKARZA
Informacje dotyczące funkcjonowania :
poradni chirurgii ogólnej udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00 pod nr telefonu 71 381 22 67
poradni medycyny pracy udzielane są od poniedziałku do piątku 8:00 -13:00 pod nr telefony 71 381 22 62
poradni ginekologiczno–położniczej udzielane są pod nr telefonu od poniedziałku do czwartku w godzinach od 11:00 do 17:00 pod nr telefonu 71 381 22 61

Uwaga !

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu 

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

TELEFONY  W/S KORONAWIRUSA

dla dorosłych

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  J.GROMKOWSKIEGO

ul. Koszarowa 5, 54-149 Wrocław

 I ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH   Dyżurka lekarska – 71/ 3957535, 71/ 3957541,71/ 3957542

 II ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH  Dyżurka lekarska – 71/3957531, 71/3957590

dla dzieci 

KLINIKA PEDIATRII I CHORÓB INFEKCYJNYCH

Oddział Kliniczny Zakaźny

T. Chałubińskiego 2-2a,50-368 Wrocław  Dyżurka lekarska – (71) 770-31-55

 Szanowni Państwo, informujemy, że została uruchomiona infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia czynna 7 dni w tygodniu.
Pod wskazanym numerem:

800 190 590

można uzyskać informacje, co robić i jak się zachować w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem .

tel. stacjonarny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Oławie,
w godzinach  od 800– 1500  – 71/ 3132164 wew. 26

telefon alarmowy PSSE w  Oławie   –  603 313 102


Klauzula informacyjna

     Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w zbiorach Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach, niezbędnych do realizacji zadań statutowych Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej sp. z o.o.  informujemy, że:
1) administratorem w/w przetwarzanych  danych osobowych jest Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna sp. z o.o., w Jelczu Laskowicach z siedzibą przy ul. Bożka 13, tel. 71 318 23 39;
2) w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej sp. z o.o. został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych – email: kasaprs61@o2.pl, ul. Bożka 13, 55-220 Jelcz -Laskowice;
3) wszystkie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań objętych działalnością statutową Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach;
4) dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym wyłącznie z mocy prawa;
5) okres przechowywania danych osobowych jest nie dłuższy niż 20 lat, a przypadku przechowywania danych osobowych w systemie elektronicznym – bezterminowy;
6) osoby, których dane są przetwarzane w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej sp. z o.o w Jelczu-Laskowicach na podstawie udzielonej zgody, mają prawo do jej cofnięcia w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem;
7) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego [tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2];
8) informujemy, że podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkować zawarcie umowy. W przypadku odmowy podania danych konsekwencją może być odstąpienie od rozpatrywania sprawy dotyczącej odmawiającego.


Winda

W listopadzie 2017r. została uruchomiona nowa winda,ułatwiająca poruszanie się po Przychodni.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

W 2016r. Przychodnia uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Spośród złożonych 71 wniosków do dofinansowania zostało rekomendowanych 37,

a wniosek Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach należał do najwyżej ocenionych.

Kwota dofinansowania wyniosła 533 715,85 zł, natomiast całkowita wartość projektu to 627 901 zł.

holteryporadnia kardiologiczna

 Zakupiono dwa nowoczesne ultrasonografy w tym jeden przeznaczony wyłącznie do diagnostyki w położnictwie

i ginekologii, poprawiając tym samym jakość i dostępność świadczeń medycznych realizowanych w tym zakresie.

Drugi aparat poza zastosowaniem w kardiologii będzie stosowany między innymi w diagnostyce schorzeń

jamy brzusznej, tarczycy, zaburzeń przepływów naczyniowych oraz w innych dziedzinach medycyny.

Ponadto w diagnostyce kardiologicznej znajdzie zastosowanie nowoczesna aparatura do przeprowadzania

prób wysiłkowych w tym bieżnia ruchoma i cykloergometr rowerowy wraz z niezbędnym do tego celu oprogramowaniem.

Zakupiono również sprzęt stosowany w monitorowaniu elektrokardiograficznym oraz monitowaniu

ciśnienia tętniczego metodą Holtera. Nowością będzie możliwość monitorowania bezdechu sennego.

Kolejnym beneficjentem programu jest laboratorium analityczne, które wzbogaciło się o aparaturę

wartą wraz z systemem komputerowym ok. 70 000 zł. Zakupiono między innymi analizator hemodynamiczny

i analizator do pomiaru elektrolitów oraz czytnik pasków moczu.

Dofinansowany ze środków unijnych zakup aparatury medycznej oraz sprzętu IT

poprawi jakość i dostęp do świadczeń medycznych realizowanych w spółce,

będącej własnością gminy Jelcz-Laskowice oraz istotnie zwiększy jej majątek.

analizator - elektrolityczytnik paskówanalizator hemodynamiczny