• Całkowita wartość projektu       – 651 553,53 zł

    Wkład Funduszy Europejskich – 533 715,85 zł

    Szczegóły w zakładce Aktualności

  • test

Aktualności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na
zakup , dostawę , montaż ,przeszkolenie personelu medycznego oraz uruchomienie tomografu komputerowego.

Zamawiający : Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna sp. z o.o.

Ul. Bożka 13,   55 -220 Jelcz-Laskowice

Zamawiający informuje, że została złożona jedna oferta cenowa. Po jej       analizie dokonał wyboru. Kryterium oceny była najniższa cena brutto na zakup , dostawę , montaż,c    qq*9747 przeszkolenie personelu medycznego oraz uruchomienie tomografu komputerowego. Do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez firmę:

Opotopol Technology sp. z o.o.

Żabia 42

42-400 Zawiercie

 

Oferowana cena brutto: 113 901, 00

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na
zakup , dostawę , montaż ,przeszkolenie personelu medycznego oraz uruchomienie ultrasonografu.

Zamawiający : Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna sp. z o.o.

Ul. Bożka 13,    55 -220 Jelcz-Laskowice

 

Zamawiający informuje, że została złożona jedna oferta cenowa. Po jej  analizie dokonał wyboru. Kryterium oceny była najniższa cena brutto na  zakup , dostawę , montaż,c    qq*9747 przeszkolenie personelu medycznego oraz uruchomienie ultrasonografu. Do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez firmę:

Medinco sp. z o.o., ul. Czarnkowska 18, 60-415 Poznań

 

Oferowana cena brutto: 138 950, 00 zł

 

 

 

Klauzula informacyjna

     Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w zbiorach Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach, niezbędnych do realizacji zadań statutowych Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej sp. z o.o.  informujemy, że:
1) administratorem w/w przetwarzanych  danych osobowych jest Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna sp. z o.o., w Jelczu Laskowicach z siedzibą przy ul. Bożka 13, tel. 71 318 23 39;
2) w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej sp. z o.o. został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych – email: kasaprs61@o2.pl, ul. Bożka 13, 55-220 Jelcz -Laskowice;
3) wszystkie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań objętych działalnością statutową Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach;
4) dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym wyłącznie z mocy prawa;
5) okres przechowywania danych osobowych jest nie dłuższy niż 20 lat, a przypadku przechowywania danych osobowych w systemie elektronicznym – bezterminowy;
6) osoby, których dane są przetwarzane w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej sp. z o.o w Jelczu-Laskowicach na podstawie udzielonej zgody, mają prawo do jej cofnięcia w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem;
7) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego [tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2];
8) informujemy, że podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkować zawarcie umowy. W przypadku odmowy podania danych konsekwencją może być odstąpienie od rozpatrywania sprawy dotyczącej odmawiającego.

Winda

W listopadzie 2017r. została uruchomiona nowa winda,ułatwiająca poruszanie się po Przychodni.

winda

 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

usg echo

W 2016r. Przychodnia uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Spośród złożonych 71 wniosków do dofinansowania zostało rekomendowanych 37,

a wniosek Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach należał do najwyżej ocenionych.

Kwota dofinansowania wyniosła 533 715,85 zł, natomiast całkowita wartość projektu to 627 901 zł.

 

holtery poradnia kardiologiczna

 Zakupiono dwa nowoczesne ultrasonografy w tym jeden przeznaczony wyłącznie do diagnostyki w położnictwie

i ginekologii, poprawiając tym samym jakość i dostępność świadczeń medycznych realizowanych w tym zakresie.

Drugi aparat poza zastosowaniem w kardiologii będzie stosowany między innymi w diagnostyce schorzeń

jamy brzusznej, tarczycy, zaburzeń przepływów naczyniowych oraz w innych dziedzinach medycyny.

Ponadto w diagnostyce kardiologicznej znajdzie zastosowanie nowoczesna aparatura do przeprowadzania

prób wysiłkowych w tym bieżnia ruchoma i cykloergometr rowerowy wraz z niezbędnym do tego celu oprogramowaniem.

Zakupiono również sprzęt stosowany w monitorowaniu elektrokardiograficznym oraz monitowaniu

ciśnienia tętniczego metodą Holtera. Nowością będzie możliwość monitorowania bezdechu sennego.

Kolejnym beneficjentem programu jest laboratorium analityczne, które wzbogaciło się o aparaturę

wartą wraz z systemem komputerowym ok. 70 000 zł. Zakupiono między innymi analizator hemodynamiczny

i analizator do pomiaru elektrolitów oraz czytnik pasków moczu.

Dofinansowany ze środków unijnych zakup aparatury medycznej oraz sprzętu IT

poprawi jakość i dostęp do świadczeń medycznych realizowanych w spółce,

będącej własnością gminy Jelcz-Laskowice oraz istotnie zwiększy jej majątek.

 

analizator - elektrolity czytnik pasków analizator hemodynamiczny