• test

Aktualności

NOWE PORADNIE!

 

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Sp. z o.o. przy ul. Bożka 13 w Jelczu-Laskowicach informuje, że w naszej placówce rozpoczynają działalność dwie nowe poradnie specjalistyczne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

 

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

Lekarz prowadzący:
lek. med. Martyna Urban-Mocek specjalista chorób wewnętrznych endokrynolog

Pacjent zgłaszający się pierwszy raz do poradni endokrynologicznej musi posiadać skierowanie oraz wykonane badania z zakresu kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej: TSH, FT3, FT4.

 

PORADNIA REUMATOLOGICZNA

Lekarz prowadzący:
dr n.med. Magdalena Koba-Wszędybył specjalista chorób wewnętrznych reumatolog

Pacjent zgłaszający się po raz pierwszy do poradni reumatologicznej musi posiadać skierowanie oraz wykonane badania z zakresu kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej: CRP, morfologia z rozmazem, OB.

 

Szczegółowe informacje o dniach i godzinach przyjęć można uzyskać w rejestracji ogólnej
numer telefonu (71) 318 17 56
w godzinach 8:00-18:00


 

 

Klauzula informacyjna

     Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w zbiorach Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach, niezbędnych do realizacji zadań statutowych Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej sp. z o.o.  informujemy, że:
1) administratorem w/w przetwarzanych  danych osobowych jest Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna sp. z o.o., w Jelczu Laskowicach z siedzibą przy ul. Bożka 13, tel. 71 318 23 39;
2) w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej sp. z o.o. został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych – email: kasaprs61@o2.pl, ul. Bożka 13, 55-220 Jelcz -Laskowice;
3) wszystkie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań objętych działalnością statutową Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach;
4) dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym wyłącznie z mocy prawa;
5) okres przechowywania danych osobowych jest nie dłuższy niż 20 lat, a przypadku przechowywania danych osobowych w systemie elektronicznym – bezterminowy;
6) osoby, których dane są przetwarzane w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej sp. z o.o w Jelczu-Laskowicach na podstawie udzielonej zgody, mają prawo do jej cofnięcia w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem;
7) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego [tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2];
8) informujemy, że podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkować zawarcie umowy. W przypadku odmowy podania danych konsekwencją może być odstąpienie od rozpatrywania sprawy dotyczącej odmawiającego.