• Całkowita wartość projektu       – 651 553,53 zł

    Wkład Funduszy Europejskich – 533 715,85 zł

    Szczegóły w zakładce Aktualności

  • test

Aktualności

Klauzula informacyjna

     Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w zbiorach Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach, niezbędnych do realizacji zadań statutowych Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej sp. z o.o.  informujemy, że:
1) administratorem w/w przetwarzanych  danych osobowych jest Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna sp. z o.o., w Jelczu Laskowicach z siedzibą przy ul. Bożka 13, tel. 71 318 23 39;
2) w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej sp. z o.o. został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych – email: kasaprs61@o2.pl, ul. Bożka 13, 55-220 Jelcz -Laskowice;
3) wszystkie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań objętych działalnością statutową Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach;
4) dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym wyłącznie z mocy prawa;
5) okres przechowywania danych osobowych jest nie dłuższy niż 20 lat, a przypadku przechowywania danych osobowych w systemie elektronicznym – bezterminowy;
6) osoby, których dane są przetwarzane w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej sp. z o.o w Jelczu-Laskowicach na podstawie udzielonej zgody, mają prawo do jej cofnięcia w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem;
7) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego [tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2];
8) informujemy, że podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkować zawarcie umowy. W przypadku odmowy podania danych konsekwencją może być odstąpienie od rozpatrywania sprawy dotyczącej odmawiającego.

Winda

W listopadzie 2017r. została uruchomiona nowa winda,ułatwiająca poruszanie się po Przychodni.

winda

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

usg echo

W 2016r. Przychodnia uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Spośród złożonych 71 wniosków do dofinansowania zostało rekomendowanych 37,

a wniosek Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach należał do najwyżej ocenionych.

Kwota dofinansowania wyniosła 533 715,85 zł, natomiast całkowita wartość projektu to 627 901 zł.

holtery poradnia kardiologiczna

 Zakupiono dwa nowoczesne ultrasonografy w tym jeden przeznaczony wyłącznie do diagnostyki w położnictwie

i ginekologii, poprawiając tym samym jakość i dostępność świadczeń medycznych realizowanych w tym zakresie.

Drugi aparat poza zastosowaniem w kardiologii będzie stosowany między innymi w diagnostyce schorzeń

jamy brzusznej, tarczycy, zaburzeń przepływów naczyniowych oraz w innych dziedzinach medycyny.

Ponadto w diagnostyce kardiologicznej znajdzie zastosowanie nowoczesna aparatura do przeprowadzania

prób wysiłkowych w tym bieżnia ruchoma i cykloergometr rowerowy wraz z niezbędnym do tego celu oprogramowaniem.

Zakupiono również sprzęt stosowany w monitorowaniu elektrokardiograficznym oraz monitowaniu

ciśnienia tętniczego metodą Holtera. Nowością będzie możliwość monitorowania bezdechu sennego.

Kolejnym beneficjentem programu jest laboratorium analityczne, które wzbogaciło się o aparaturę

wartą wraz z systemem komputerowym ok. 70 000 zł. Zakupiono między innymi analizator hemodynamiczny

i analizator do pomiaru elektrolitów oraz czytnik pasków moczu.

Dofinansowany ze środków unijnych zakup aparatury medycznej oraz sprzętu IT

poprawi jakość i dostęp do świadczeń medycznych realizowanych w spółce,

będącej własnością gminy Jelcz-Laskowice oraz istotnie zwiększy jej majątek.

analizator - elektrolity czytnik pasków analizator hemodynamiczny

 

It’s an excellent notion to pay for someone to craft a newspaper! Our document generating provider can highly recommend you first-rate essay article writing for cost effective cost <a href=”https://payforessay.net/” data-mce-href=”https://payforessay.net/”>essay helper</a> The optimal skilled essay authoring program offers you specialized reports of top quality for affordable amount. Go with appropriately copy writer to pick up essay authored in certain hrs <a href=”https://www.privatewriting.com/essays-for-sale” data-mce-href=”https://www.privatewriting.com/essays-for-sale”>essays for sale</a>

<strong>Klauzula informacyjna<br />
</strong>     Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w zbiorach Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach, niezbędnych do realizacji zadań statutowych Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej sp. z o.o.  informujemy, że:<br />
1) administratorem w/w przetwarzanych  danych osobowych jest Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna sp. z o.o., w Jelczu Laskowicach z siedzibą przy ul. Bożka 13, tel. 71 318 23 39;<br />
2) w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej sp. z o.o. został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych – email: kasaprs61@o2.pl, ul. Bożka 13, 55-220 Jelcz -Laskowice;<br />
3) wszystkie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań objętych działalnością statutową Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach;<br />
4) dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym wyłącznie z mocy prawa;<br />
5) okres przechowywania danych osobowych jest nie dłuższy niż 20 lat, a przypadku przechowywania danych osobowych w systemie elektronicznym – bezterminowy;<br />
6) osoby, których dane są przetwarzane w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej sp. z o.o w Jelczu-Laskowicach na podstawie udzielonej zgody, mają prawo do jej cofnięcia w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem;<br />
7) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego [tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2];<br />
8) informujemy, że podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkować zawarcie umowy. W przypadku odmowy podania danych konsekwencją może być odstąpienie od rozpatrywania sprawy dotyczącej odmawiającego.<strong> Winda</strong>W listopadzie 2017r. została uruchomiona nowa winda,ułatwiająca poruszanie się po Przychodni.<tbody><tr><td style=”text-align: center;” colspan=”2″ data-mce-style=”text-align: center;”><br /></td>
</tr>
</tbody>
<a href=”http://przychodniajelczlaskowice.pl/wp-content/uploads/2018/03/winda.jpg” data-mce-href=”http://przychodniajelczlaskowice.pl/wp-content/uploads/2018/03/winda.jpg”><img class=”wp-image-528 alignright” src=”http://przychodniajelczlaskowice.pl/wp-content/uploads/2018/03/winda-648×648.jpg” alt=”winda” width=”372″ height=”296″ data-mce-src=”http://przychodniajelczlaskowice.pl/wp-content/uploads/2018/03/winda-648×648.jpg” /></a><br /><br /><br /><strong>Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020</strong><tbody><tr><td><a href=”http://przychodniajelczlaskowice.pl/wp-content/uploads/2018/03/usg.jpg” data-mce-href=”http://przychodniajelczlaskowice.pl/wp-content/uploads/2018/03/usg.jpg”><img class=”size-medium wp-image-538 aligncenter” src=”http://przychodniajelczlaskowice.pl/wp-content/uploads/2018/03/usg-648×648.jpg” alt=”usg” width=”300″ height=”300″ data-mce-src=”http://przychodniajelczlaskowice.pl/wp-content/uploads/2018/03/usg-648×648.jpg” /></a></td><td><a href=”http://przychodniajelczlaskowice.pl/wp-content/uploads/2018/03/echo.jpg” data-mce-href=”http://przychodniajelczlaskowice.pl/wp-content/uploads/2018/03/echo.jpg”><img class=”size-medium wp-image-537 aligncenter” src=”http://przychodniajelczlaskowice.pl/wp-content/uploads/2018/03/echo-648×648.jpg” alt=”echo” width=”300″ height=”300″ data-mce-src=”http://przychodniajelczlaskowice.pl/wp-content/uploads/2018/03/echo-648×648.jpg” /></a></td>
</tr>
</tbody>
W 2016r. Przychodnia uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Spośród złożonych 71 wniosków do dofinansowania zostało rekomendowanych 37,a wniosek Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach należał do najwyżej ocenionych.Kwota dofinansowania wyniosła 533 715,85 zł, natomiast całkowita wartość projektu to 627 901 zł.<br /><tbody><tr><td><a href=”http://przychodniajelczlaskowice.pl/wp-content/uploads/2018/03/holtery.jpg” data-mce-href=”http://przychodniajelczlaskowice.pl/wp-content/uploads/2018/03/holtery.jpg”><img class=”size-medium wp-image-530 aligncenter” src=”http://przychodniajelczlaskowice.pl/wp-content/uploads/2018/03/holtery-648×648.jpg” alt=”holtery” width=”300″ height=”300″ data-mce-src=”http://przychodniajelczlaskowice.pl/wp-content/uploads/2018/03/holtery-648×648.jpg” /></a></td><td><a href=”http://przychodniajelczlaskowice.pl/wp-content/uploads/2018/03/poradnia-kardiologiczna.jpg” data-mce-href=”http://przychodniajelczlaskowice.pl/wp-content/uploads/2018/03/poradnia-kardiologiczna.jpg”><img class=”size-medium wp-image-529 aligncenter” src=”http://przychodniajelczlaskowice.pl/wp-content/uploads/2018/03/poradnia-kardiologiczna-648×648.jpg” alt=”poradnia kardiologiczna” width=”300″ height=”300″ data-mce-src=”http://przychodniajelczlaskowice.pl/wp-content/uploads/2018/03/poradnia-kardiologiczna-648×648.jpg” /></a></td>
</tr>
</tbody>
 Zakupiono dwa nowoczesne ultrasonografy w tym jeden przeznaczony wyłącznie do diagnostyki w położnictwiei ginekologii, poprawiając tym samym jakość i dostępność świadczeń medycznych realizowanych w tym zakresie.Drugi aparat poza zastosowaniem w kardiologii będzie stosowany między innymi w diagnostyce schorzeńjamy brzusznej, tarczycy, zaburzeń przepływów naczyniowych oraz w innych dziedzinach medycyny.Ponadto w diagnostyce kardiologicznej znajdzie zastosowanie nowoczesna aparatura do przeprowadzaniaprób wysiłkowych w tym bieżnia ruchoma i cykloergometr rowerowy wraz z niezbędnym do tego celu oprogramowaniem.Zakupiono również sprzęt stosowany w monitorowaniu elektrokardiograficznym oraz monitowaniuciśnienia tętniczego metodą Holtera. Nowością będzie możliwość monitorowania bezdechu sennego.Kolejnym beneficjentem programu jest laboratorium analityczne, które wzbogaciło się o aparaturęwartą wraz z systemem komputerowym ok. 70 000 zł. Zakupiono między innymi analizator hemodynamicznyi analizator do pomiaru elektrolitów oraz czytnik pasków moczu.Dofinansowany ze środków unijnych zakup aparatury medycznej oraz sprzętu ITpoprawi jakość i dostęp do świadczeń medycznych realizowanych w spółce,będącej własnością gminy Jelcz-Laskowice oraz istotnie zwiększy jej majątek.<br /><tbody><tr><td><a href=”http://przychodniajelczlaskowice.pl/wp-content/uploads/2018/03/analizator-elektrolity.jpg” data-mce-href=”http://przychodniajelczlaskowice.pl/wp-content/uploads/2018/03/analizator-elektrolity.jpg”><img class=”size-medium wp-image-541 aligncenter” src=”http://przychodniajelczlaskowice.pl/wp-content/uploads/2018/03/analizator-elektrolity-648×648.jpg” alt=”analizator – elektrolity” width=”300″ height=”300″ data-mce-src=”http://przychodniajelczlaskowice.pl/wp-content/uploads/2018/03/analizator-elektrolity-648×648.jpg” /></a></td><td><a href=”http://przychodniajelczlaskowice.pl/wp-content/uploads/2018/03/czytnik-pask-w.jpg” data-mce-href=”http://przychodniajelczlaskowice.pl/wp-content/uploads/2018/03/czytnik-pask-w.jpg”><img class=”size-medium wp-image-539 aligncenter” src=”http://przychodniajelczlaskowice.pl/wp-content/uploads/2018/03/czytnik-pask-w-648×648.jpg” alt=”czytnik pasków” width=”300″ height=”300″ data-mce-src=”http://przychodniajelczlaskowice.pl/wp-content/uploads/2018/03/czytnik-pask-w-648×648.jpg” /></a></td><td><a href=”http://przychodniajelczlaskowice.pl/wp-content/uploads/2018/03/analizator-hemodynamiczny.jpg” data-mce-href=”http://przychodniajelczlaskowice.pl/wp-content/uploads/2018/03/analizator-hemodynamiczny.jpg”><img class=”size-medium wp-image-540 aligncenter” src=”http://przychodniajelczlaskowice.pl/wp-content/uploads/2018/03/analizator-hemodynamiczny-648×648.jpg” alt=”analizator hemodynamiczny” width=”300″ height=”300″ data-mce-src=”http://przychodniajelczlaskowice.pl/wp-content/uploads/2018/03/analizator-hemodynamiczny-648×648.jpg” /></a></td>
</tr>
</tbody>
<span style=”font-family: Times New Roman,serif;” data-mce-style=”font-family: Times New Roman,serif;”><span style=”font-size: small;” data-mce-style=”font-size: small;”> </span></span>

<br />