• Całkowita wartość projektu       – 651 553,53 zł

  Wkład Funduszy Europejskich – 533 715,85 zł

  Szczegóły w zakładce Aktualności

 • test

Poradnie

 • dr n.med. Zbigniew Buldańczyk, specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. med. Henryk Drozdowski, specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. med. Andrzej Jezierski, specjalista chirurgii ogólnej
 • dr n. med. Ryszard Kamiński, specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. med. Tobiasz Szajerka, specjalista chirurgii ogólnej

Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni Chirurgii Ogólnej.

Pokój nr 38

Poradnia chirurgiczna (71) 381 22 67

Rejestracja ogólna (71) 318 17 56 | (71) 381 22 68

 • lek. med. Krzysztof Latacz, specjalista ortopedii i traumatologii
 • lek. med. Andrzej Szybiński, specjalista ortopedii i traumatologii

Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Pokój nr 57

Rejestracja ogólna (71) 318 17 56 | (71) 381 22 68

 • dr n. med. Anna Luty  , specjalista dermatologii i wenerologii
 • lek. med. Bogumiła Medyńska, dermatolog, wenerolog

Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni Dermatologicznej.

Pokój nr 121

Rejestracja ogólna (71) 318 17 56 | (71) 381 22 68

 • lek. med. Zdzisława Markowska – Urban, specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii

Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni Gastroenterologicznej.

Pokój nr 127

Rejestracja ogólna (71) 318 17 56 | (71) 381 22 68

 • dr n. med. Janusz Bolanowski, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni Kardiologicznej.

Pokój nr 126

Rejestracja ogólna (71) 318 17 56 | (71) 381 22 68

 • lek. med. Dominik Drogosz – Rynowiecki, specjalista psychiatrii
 • lek. med. Marta Nakonieczna, specjalista psychiatrii
 • mgr Marlena Pelczar, psycholog, specjalista terapii uzależnień
 • Beata Wrabec, psycholog
 • Zofia Pająk, instruktor terapii uzależnień

Pokój nr 52

Rejestracja ogólna (71) 318 17 56 | (71) 381 22 68

 • dr n. med. Janusz Bolanowski, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, pokój nr 126
 • lek. med. Wojciech Dygdała, lekarz medycyny pracy, pokój nr 123
 • lek. med. Aneta Gronkowska, lekarz medycyny rodzinnej, pokój nr 25
 • lek. med. Katarzyna Klimek – Brzozowska, lekarz chorób dziecięcych, pokój nr 25
 • lek. med. Zdzisława Markowska – Urban, specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii, pokój nr 127
 • lek. med. Roma Maria Rynowiecka – Drogosz, pediatra, pokój nr 24
 • lek. med. Bogusława Szloch, specjalista chorób wewnętrznych, pokój  nr 127
 • lek. med. Teodor Walaszek, lekarz medycyny rodzinnej
 • lek. med. Wiesława Wojciechowska – Antonik, lekarz chorób dziecięcych, pokój nr 30

Rejestracja ogólna (71) 318 17 56 | (71) 381 22 68

Rejestracja pediatryczna (71) 318 17 76

Rejestracja w Minkowicach (71) 318 67 62

Rejestracja w Miłocicach (71) 318 62 51

Rejestracja w Wójcicach (71) 318 62 70

 • lek. med. Wojciech Dygdała, lekarz medycyny pracy

Pokój nr 123, 125

Poradnia Medycyny Pracy (71) 381 22 62

 • lek. med. Tomasz Wieruszewski, specjalista neurolog

Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni Neurologicznej.

Pokój nr 124

Rejestracja ogólna (71) 318 17 56 | (71) 381 22 68

 • lek. med. Lilla Repecka – Zaremba, specjalista okulistyki
 • lek. med. Anna Rutz, specjalista okulistyki
 • lek. med. Sabina Sworeń, specjalista okulistyki
 • lek. med. Marzanna Maria Jastrzębska, specjalista okulistyki

Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni Okulistycznej.

Pokój nr 129

Rejestracja ogólna (71) 318 17 56 | (71) 381 22 68

 • lek. med. Maria Bujak-Jędryka, specjalista otolaryngolog
 • lek. med. Grażyna Papuszka, otolaryngolog

Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni Otolaryngologicznej.

Pokój nr 128

Rejestracja ogólna (71) 318 17 56 | (71) 381 22 68

 • lek. med. Jacek Jastrzębski, specjalista urologii

Pokój nr 112

Rejestracja ogólna (71) 318 17 56 | (71) 381 22 68

 • lek. med. Elżbieta Reszka, specjalista położnictwa i ginekologii
 • lek. med. Iwona Warszawska, specjalista położnictwa i ginekologii
 • lek. med. Bogusława Zamkotowicz – Lewandowska, specjalista położnictwa i ginekologii

Pokój nr 106

Poradnia ginekologiczna (71) 381 22 61

 • lek. med. Dominik Drogosz – Rynowiecki, specjalista psychiatrii
 • lek. med. Marta Nakonieczna, specjalista psychiatrii
 • Beata Wrabec, psycholog

Pokój nr 54

Rejestracja ogólna (71) 318 17 56 | (71) 381 22 68

<li>dr n.med. Zbigniew Buldańczyk, specjalista chirurgii ogólnej</li><li>lek. med. Henryk Drozdowski, specjalista chirurgii ogólnej</li><li>lek. med. Andrzej Jezierski, specjalista chirurgii ogólnej</li><li>lek. med. Jan Juszko, specjalista chirurgii ogólnej</li><li>dr n. med. Ryszard Kamiński, specjalista chirurgii ogólnej</li><li>lek. med. Tobiasz Szajerka, specjalista chirurgii ogólnej</li>
Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni Chirurgii Ogólnej.<strong>Pokój nr </strong>38<strong> Poradnia chirurgiczna </strong>(71) 381 22 67<strong>Rejestracja ogólna </strong>(71) 318 17 56 | (71) 381 22 68

<li>lek. med. Krzysztof Latacz, specjalista ortopedii i traumatologii</li><li>lek. med. Wojciech Nowak, specjalista ortopedii i traumatologii</li><li>lek. med. Andrzej Szybiński, specjalista ortopedii i traumatologii</li>
Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.<strong>Pokój nr </strong>57<strong>Rejestracja ogólna </strong>(71) 318 17 56 | (71) 381 22 68

<li>dr n. med. Anna Luty – Frąckiewicz, specjalista dermatologii i wenerologii</li><li>lek. med. Bogumiła Medyńska, dermatolog, wenerolog</li>
Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni Dermatologicznej.<strong>Pokój nr</strong> 121<strong>Rejestracja ogólna </strong>(71) 318 17 56 | (71) 381 22 68

<li>lek. med. Zdzisława Markowska – Urban, specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii</li>
Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni Gastroenterologicznej.<strong>Pokój nr</strong> 127<strong>Rejestracja ogólna </strong>(71) 318 17 56 | (71) 381 22 68

<li>dr n. med. Janusz Bolanowski, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii</li>
Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni Kardiologicznej.<strong>Pokój nr</strong> 126<strong>Rejestracja ogólna </strong>(71) 318 17 56 | (71) 381 22 68

<li>lek. med. Dominik Drogosz – Rynowiecki, specjalista psychiatrii</li><li>lek. med. Marta Nakonieczna, specjalista psychiatrii</li><li>mgr Marlena Pelczar, psycholog, specjalista terapii uzależnień</li><li>Beata Wrabec, psycholog</li><li>Zofia Pająk, instruktor terapii uzależnień</li>
<strong>Pokój nr</strong> 52<strong>Rejestracja ogólna </strong>(71) 318 17 56 | (71) 381 22 68

<li>dr n. med. Janusz Bolanowski, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, pokój nr 126</li><li>lek. med. Wojciech Dygdała, lekarz medycyny pracy, pokój nr 123</li><li>lek. med. Aneta Gronkowska, lekarz medycyny rodzinnej, pokój nr 25</li><li>lek. med. Katarzyna Klimek – Brzozowska, lekarz chorób dziecięcych, pokój nr 25</li><li>lek. med. Elżbieta Kwiecień-Giblak, specjalista medycyny rodzinnej, pokój nr 127</li><li>lek. med. Zdzisława Markowska – Urban, specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii, pokój nr 127</li><li>lek. med. Roma Maria Rynowiecka – Drogosz, pediatra, pokój nr 24</li><li>lek. med. Bogusława Szloch, specjalista chorób wewnętrznych, pokój  nr 127</li><li>lek. med. Maria Techmańska – Czepiel, specjalista chorób wewnętrznych, pokój nr 24</li><li>lek. med. Teodor Walaszek, lekarz medycyny rodzinnej</li><li>lek. med. Wiesława Wojciechowska – Antonik, lekarz chorób dziecięcych, pokój nr 30</li>
<strong>Rejestracja ogólna </strong>(71) 318 17 56 | (71) 381 22 68<strong>Rejestracja pediatryczna </strong>(71) 318 17 76<strong>Rejestracja w Minkowicach </strong>(71) 318 67 62<strong>Rejestracja w Miłocicach </strong>(71) 318 62 51<strong>Rejestracja w Wójcicach </strong>(71) 318 62 70

<li>lek. med. Wojciech Dygdała, lekarz medycyny pracy</li>
<strong>Pokój nr</strong> 123, 125<strong>Poradnia Medycyny Pracy </strong>(71) 381 22 62

<li>lek. med. Tomasz Wieruszewski, specjalista neurolog</li>
Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni Neurologicznej.<strong>Pokój nr</strong> 124<strong>Rejestracja ogólna </strong>(71) 318 17 56 | (71) 381 22 68

<li>lek. med. Lilla Repecka – Zaremba, specjalista okulistyki</li><li>lek. med. Anna Rutz, specjalista okulistyki</li><li>lek. med. Sabina Sworeń, specjalista okulistyki</li><li>lek. med. Marzanna Maria Jastrzębska, specjalista okulistyki</li>
Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni Okulistycznej.<strong>Pokój nr</strong> 129<strong>Rejestracja ogólna </strong>(71) 318 17 56 | (71) 381 22 68

<li>lek. med. Barbara Bortnik, specjalista otolaryngolog</li><li>lek. med. Maria Bujak-Jędryka, specjalista otolaryngolog</li><li>lek. med. Grażyna Papuszka, otolaryngolog</li>
Pacjenci powinni posiadać skierowanie od lekarza POZ do Poradni Otolaryngologicznej.<strong>Pokój nr</strong> 128<strong>Rejestracja ogólna </strong>(71) 318 17 56 | (71) 381 22 68

<li>lek. med. Jacek Jastrzębski, specjalista urologii</li>
<strong>Pokój nr</strong> 112<strong>Rejestracja ogólna </strong>(71) 318 17 56 | (71) 381 22 68

<li>lek. med. Elżbieta Reszka, specjalista położnictwa i ginekologii</li><li>lek. med. Mirosław Siembiga, specjalista położnictwa i ginekologii</li><li>lek. med. Iwona Warszawska, specjalista położnictwa i ginekologii</li><li>lek. med. Bogusława Zamkotowicz – Lewandowska, specjalista położnictwa i ginekologii</li>
<strong>Pokój nr</strong> 106<strong>Poradnia ginekologiczna </strong>(71) 381 22 61

<li>lek. med. Dominik Drogosz – Rynowiecki, specjalista psychiatrii</li><li>lek. med. Marta Nakonieczna, specjalista psychiatrii</li><li>Beata Wrabec, psycholog</li>
<strong>Pokój nr</strong> 54<strong>Rejestracja ogólna </strong>(71) 318 17 56 | (71) 381 22 68

Our Britain essay article writing expert services is the greatest it amid a large number of people you fulfilled on your way. We are able to offer you a full menu of essay publishing solutions that you require <a href=”https://royalessays.co.uk/buy-assignment” data-mce-href=”https://royalessays.co.uk/buy-assignment”>assigment</a>