• Całkowita wartość projektu       – 651 553,53 zł

    Wkład Funduszy Europejskich – 533 715,85 zł

    Szczegóły w zakładce Aktualności

  • test

Cennik

Cennik usług medycznych

Przychodnia Rejonowo -Specjalistyczna Sp. z o. o.

Obowiązuje od 01.06.2021 r.

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

 

KONSULTACJE LEKARSKIE

Cena

Porada chirurgiczna 100,00
Porada dermatologiczna 100,00
Porada gastroenterologiczna 100,00
Porada ginekologiczna
wizyta patronażowa położnej (2 godz.) w domu 150,00
opieka nad matką w połogu i nad noworodkiem 150,00
Porada internistyczna 100,00
Porada kardiologiczna 150,00
Porada neurologiczna 100,00
Porada okulistyczna 100,00
Porada otolaryngologiczna 100,00
Porada ortopedyczna 100,00
Porada pediatryczna 100,00
Porada psychiatryczna 130,00
domowa wizyta lekarska 150,00
badanie rodziców przed planowaną adopcją 250,00
Porada psychologiczna 140,00
Porada urologiczna 150,00

USŁUGI MEDYCZNE

Poradnia Chirurgiczna
Zabiegi chirurgiczne małe 80,00
Zabiegi chirurgiczne duże 120,00
Gips mały 60,00
Gips duży 80,00
Zabiegi pielęgniarskie / wykonanie opatrunku 15,00
Poradnia Dermatologiczna
Mały zabieg kosmetyczny kriodestrukcja (włókniaki miękkie D 23)
do 5 pkt. mrożenia 60,00
5 -10 pkt. mrożenia 100,00
Wieloetapowy zabieg kosmetyczny kriodestrukcji (włókniaki i brodawki łojotokowe o średnicy do 1 cm)
1 punkt 30,00
powyżej i mnogie (L 86) 100,00
Poradnia Kardiologiczna
EKG 20,00
Próba wysiłkowa 100,00
Holter EKG (24 – godzinny monitoring serca) 100,00
Holter RR (24 – godzinny monitoring ciśnienia krwi) 100,00
Poradnia Neurologiczna
EEG
bez opisu 50,00
z opisem 70, 00
Badanie dopplerowskie przepływów naczyniowych 80,00
Poradnia Okulistyczna
Badanie pola widzenia 50,00
Poradnia Otolaryngologiczna
Audiogram 15,00
Spirometria 20,00
Poradnia Położniczo -Ginekologiczna
Zabiegi pielęgniarskie / zdjęcie szwów 15,00
Badanie cytologiczne 25,00
KTG –zapis tętna płodu 50,00
Elektrokoagulacja 130,00
Zasypka po elektrokoagulacji 6,00
Założenie spirali 150,00
Szkoła rodzenia (7 spotkań) 180,00
Pracownia Ultrasonograficzna
USG miednicy małej 70,00
USG piersi 100,00
USG tarczycy 100,00
USG narządów szyi 80,00
USG jamy brzusznej 100,00
USG stawu biodrowego u małych dzieci 80,00
USG dopochwowe 90,00
USG serca 140,00
Gabinet Zabiegowy
Zabiegi pielęgniarskie 25,00
Spirometria 50,00
EKG 20,00
Iniekcja dożylna
ambulatoryjnie 25,00
w domu pacjenta (+ dojazd za 1 km wg przelicznika) 30,00
Wlew kroplowy (kroplówka)
ambulatoryjnie 50,00
w domu pacjenta (+ dojazd za 1 km wg przelicznika) 75,00

Inne

Ksero (1 kartka) 0,37
Odpis wyniku 3,00
Zaświadczenie dla osób ubiegających się o polisę ubezpieczeniową (np. dla celów sądowych, odszkodowanie) bądź osobistych (wyrok ETS C -212 / 01 oraz C -307 / 01) 49,20

Cennik Laboratorium

Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Sp. z o. o.

Obowiązuje od 01.09.2017 r.

BIOCHEMIA

Cena

AST (GOT) 6,00
ALT (GPT) 6,00
Amylaza surowica / mocz 9,00
ASO – lateks (półilościowo) 10,00
Albuminy 6,00
Białko całkowite 6,00
Białko C – reaktywne CRP (ilościowo) 16,00
Białko C – reaktywne CRP (test jakościowy) 10,00
Bilirubina całkowita 6,00
Bilirubina bezpośrednia 8,00
Cholesterol całkowity 6,00
Cholesterol HDL 12,00
Cholesterol LDL (wyliczony) 4,00
Czynnik reumatoidalny RF (półilościowo) 10,00
Elektrolity (sód, potas, chlor) 12,00
eGRF – MDRD / CKD – EPI 4,00
Fosfataza alkaliczna 6,00
Fosfor nieorganiczny 7,00
GGTP (γ – GT, GGT) 7,00
Glukoza
– test tolerancji glukozy (glukoza pacjenta)
– test tolerancji glukozy
6,00
26,00
30,00
Kreatynina 6,00
Kwas moczowy 6,00
Magnez 7,00
Mocznik 6,00
Trójglicerydy 6,00
Wapń całkowity 7,00
Wapń całkowity + wapń zjonizowany (wyliczony) 10,00
Żelazo 7,00
Treponema pallidum przeciwciała IgG i IgM (test jakościowy) 12,00
HBs Ag – antygen (test jakościowy) 15,00
Anti – HCV – przeciwciała (test jakościowy) 40,00
Anti- HIV 1/ 2 – przeciwciała (test jakościowy) 32,00
Pobranie krwi 3,00

Hematologia / Koagulologia

Morfologia (18 parametrów, rozmaz 3DIF, PLT) 9,00
Rozmaz ręczny 8,00
Leukocyty (metoda komorowa) 5,00
Płytki krwi (metoda komorowa) 6,00
Retikulocyty 9,00
APTT 12,00
PT / INR 10,00
OB 5,00

Analityka

Mocz
– badanie ogólne 8,00
– białko / glukoza (ilościowo) 5,00
– dobowa utrata białka 10,00
– dobowa utrata wapnia 10,00
– ciała ketonowe 4,00
– ciężar właściwy 4,00
Kał
– badanie ogólne 25,00
– w kierunku jaj pasożytów (1 badanie) 10,00
– wymaz w kierunku owsików (1badanie) 12,00
– na resztki pokarmowe 13,00
– na obecność krwi utajonej 15,00
– Gardia Lamblia antygen (test jakościowy) 35,00
– Helicobakter Pyroli antygen (test jakościowy) 45,00

Cennik – Pracownia Rentgenowska

Przychodnia Rejonowo -Specjalistyczna Sp. z o. o.

Obowiązuje od 01.09.2017 r.

Kręgosłup szyjny

Cena

1 zdjęcie (AP / boczne) 30,00
ząb obrotnika 30,00
2 zdjęcia (AP + boczne) 40,00
2 zdjęcia – skośne 40,00
2 zdjęcia – czynnościowe 40,00

Kręgosłup piersiowy

1 zdjęcie – celowane 30,00
1 zdjęcie – skolioza 35,00
2 zdjęcia (AP + boczne) 50,00

Kręgosłup lędźwiowy

1 zdjęcie – celowane 30,00
2 zdjęcia (AP / PA + boczne) 50,00
2 zdjęcia –skośne 50,00

Staw biodrowy

zdjęcie porównawcze stawów (1 zdjęcie) 30,00
1 zdjęcie (AP / PA / osiowe) 30,00
2 zdjęcia (AP / PA + osiowe) 50,00

Staw kolanowy

zdjęcie porównawcze stawów (1 zdjęcie) 30,00
1 zdjęcie (AP / PA / boczne / skośne) 30,00
2 zdjęcia (AP / PA + boczne) 50,00
2 zdjęcia (AP / PA + skośne) 50,00
3 zdjęcia (AP porównawcze + boczne obu stawów) 60,00

Staw krzyżowo -biodrowy

zdjęcie porównawcze (1 zdjęcie) 30,00
1 zdjęcie (AP / PA / skośne) 30,00
2 zdjęcia (AP / PA + skośne) 50,00

Staw łokciowy

zdjęcie porównawcze stawów (1 zdjęcie) 30,00
1 zdjęcie (AP / boczne / skośne) 30,00
2 zdjęcia (AP + boczne) 50,00
2 zdjęcia (AP + skośne) 50,00
3 zdjęcia (AP + boczne + skośne) 60,00

Staw mostkowo –obojczykowy

1 zdjęcie 40,00

Staw ramienny

1 zdjęcie (AP / PA / boczne / osiowe / Y) 30,00
2 zdjęcia (AP / PA + osiowe) 50,00

Cennik – Dział Fizjoterapii

Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Sp. z o. o.

Obowiązuje od 01.08.2018r.

KINEZYTERAPIA

Cena

Ćwiczenia czynne w odciążeniu / z obciążeniem (ugul) (30 min.) 15,00
Ćwiczenia czynne (ugul+kończyny górne) 20,00
Ćwiczenia czynno – bierne i wspomagane / bierne (jedna okolica, np. kończyna górna lub dolna) 25,00
Gimnastyka indywidualna (instruktaż) (30 min.) 40,00
Gimnastyka korekcyjna dzieci (30 min.) 40,00
Gimanstyka grupowa dla dorosłych – (karnet) 90,00
Gimnastyka grupowa dla dorosłych (pojedyncze wejście) 20,00
Kinesiology Taping – plastry 40,00

FIZYKOTERAPIA

Sollux (15 min.) 6,00
Laser (5 min.) 10,00
Magnetronik (MGT) / Diatermia krótkofalowa (DKF)  (15 min.) 10,00
Terapuls / Leczenie polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości (15 min.) 10,00
Elektrolecznictwo
Terapia prądami diadynamicznymi (DD) / interferencyjnymi (ID)  (15 min.) 10,00
Jonoforeza / galwanizacja (15 min.) 10,00
Stymulacje TENS / elektrostymulacja / terapia prądami Traberta / tonoliza itp. (15 min.) 10,00
Ultradźwięki / fonoforeza (UD) (5 min.) 7,00
Hydroterapia
Masaż wirowy kończyn górnych (15 min.) 9,00
Masaż wirowy kończyn dolnych (15 min.) 12,00
Krioterapia
Krioterapia miejscowa (3 min.) 12 ,00
MASAŻ
Masaż suchy 1 części ciała (np. kończyna górna / kończyna dolna / kręgosłup C / kręgosłup Th / kręgosłup L-S) (30 min.) 60,00
ZAŚWIADCZENIE / KSERO
Zaświadczenie dla osób ubiegających się o polisę ubezpieczeniową(np. dla celów sądowych, odszkodowanie) bądź osobistych(wyrok ETS C-212/01 oraz C-307/01) 49,20
Ksero (1 kartka) 0,37

Female doctor examining child with stethoscope at surgery

 

Doctor holding a clipboard